Wracają żółwie, małże, traszki, kumaki i bieliki. Zniszczona delta Nidy znów tętni życiem

Wracają żółwie, małże, traszki, kumaki i bieliki. Zniszczona delta Nidy znów tętni życiem

Żółwie wodne, małże i bieliki wracają do śródlądowej delty Nidy. To efekt wieloletniej pracy przyrodników i przywrócenia w tym miejscu unikalnych walorów hydrologicznych.

W ramach odtwarzania śródlądowej delty Nidy w województwie świętokrzyskim udało się też ponownie zgromadzić tam około dwóch milionów metrów sześciennych wody. Projekt „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” realizuje Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu LIFE Komisji Europejskiej od 2019 roku.

Głównym założeniem jest przywrócenie unikalnych walorów przyrodniczych delty Nidy, które w wyniku błędnie przeprowadzonych prac melioracyjnych w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, zostały poważnie naruszone.

– Najważniejszym działaniem, które udało się zrealizować to poprawa warunków hydrologicznych śródlądowej delty rzeki Nidy. Prace obejmowały udrożnienie cieków wodnych, rewitalizację rozlewisk, a także rewitalizację starorzeczy. Łącznie udrożniliśmy 12 km cieków wodnych, odnowiliśmy 19 obiektów infrastruktury hydrotechnicznej. Udało nam się przeprowadzić rewitalizację rozlewisk o powierzchni 10 hektarów, a także rewitalizację starorzeczy o długości 5 kilometrów – powiedział kierownik projektu Piotr Wilk.

Cała rozmowa w pod linkiem:

https://tvn24.pl/kielce/wracaja-zolwie-malze-traszki-kumaki-i-bieliki-zniszczona-delta-nidy-znow-tetni-zyciem-7663825?fbclid=IwAR3TDwzroX9Bu1SUJOkFRPf2GYq73W7lnqVxFNsemJ49w3hyqyqU9XnU6-4Skip to content