Echo Dnia o naszym projkecie

Echo Dnia o naszym projkecie

Pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych na terenie Nadleśnictwa Pińczów zbudowali na drzewie platformę dla bielików. Liczą, że te potężne ptaki zbudują na niej gniazdo.

W kompleksie łęgów na terenie Nadleśnictwa Pińczów na starej olszy, na wysokości 20 metrów zbudowano specjalną platformę dla bielików. Ma 120 centymetrów średnicy. Przyrodnicy mają nadzieję, że bieliki założą na niej gniazdo. Przedsięwzięcie jest częścią programu LIFE „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”, który realizuje Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wraz z Nadleśnictwem Pińczów, oraz Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

„Młodzawy” to mierzący 120 hektarów kompleks łęgów, największy w tej części doliny Nidy. Bieliki były tam nie raz obserwowane, przyrodnicy mają nadzieję, że wykorzystają platformę do budowy gniazda. Jeśli bieliki osiedlą się na tym terenie, wokół niego powstanie specjalna strefa ochrony, by nie zakłócać spokoju ptaków. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dotychczas wyznaczono 57 takich stref, w tym 13 dla bielika.

Jak informuje ornitolog Łukasz Misiuna, w regionie świętokrzyskim lęgnie się kilka par tych drapieżników. Częściej można je spotkać podczas przelotów.

Bieliki są potężnymi ptakami drapieżnymi o rozpiętości skrzydeł około dwóch metrów. Ich nazwa związana jest z faktem, że u dorosłych osobników ogon jest śnieżnobiały, a pióra na głowie są jaśniejsze, niż na reszcie ciała. Polują głównie na ryby, choć także na ptactwo wodne, nie gardzą padliną. W ostatnich kilkudziesięciu latach bielików w Polsce jest coraz więcej. W latach 50 tych XX wieku liczebność szacowano na około 50 par, obecnie może ich być około tysiąca par. Bielik uznawany jest za pierwowzór godła Polski. Jest gatunkiem chronionym.

Źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/w-nadlesnictwie-pinczow-stanela-platforma-legowa-dla-orlow-bielikow-powstanie-na-niej-gniazdo/ar/c1-15489692?fbclid=IwAR1h3cUeNeLQiS7EX3ILXp5-7p2ExclpeabVGVHJXTHt10VJrlhSdZlUKuMSkip to content