Dzieci poznawały przyrodę Ponidzia

Dzieci poznawały przyrodę Ponidzia

W ośrodku edukacji przyrodniczej w Krzyżanowicach Średnich oraz w położonych w śródlądowej delcie Nidy Umianowicach odbyły się warsztaty edukacyjne w których uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej we Włoszczowicach oraz z Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie. Z dziećmi spotkali się marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek.

Warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu Life For Delta pn. Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy miały na celu przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z rzeką Nidą oraz cennymi gatunkami fauny i flory zasiedlającymi środowiska wodno-błotne.

Uczestnicy zajęć terenowych w Umianowicach prowadzili ze specjalistą z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych obserwacje ornitologiczne, poruszali tematykę związaną z mięczakami, płazami oraz gadami. Z kolei w ośrodku edukacji przyrodniczej w Krzyżanowicach Średnich prowadzona była prelekcja oraz zajęcia plastyczne. Dzieci miały okazje zobaczyć na żywo żółwia błotnego – jedynego naturalnie występującego żółwia w Polsce. Zajęcia zostały podsumowane podczas gry planszowej wykonanej na potrzeby realizacji projektu.

Warsztaty zakończyła wizyta marszałka Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Województwa Marka Jońcy oraz dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacka Sułka, którzy obdarowali wszystkich uczestników upominkami. Dzieciom z Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie wręczyli także nagrody za udział w konkursie zorganizowanym w Centrum, dotyczącym walorów województwa świętokrzyskiego oraz wpływu funduszy unijnych na jego dalszy rozwój. Dzieci starsze zmagały się w konkursie wiedzy, młodsze przygotowały prace plastyczne. W obu kategoriach wiekowych wyróżniono po trzy prace. Zwycięzcy otrzymali wyróżnienia i nagrody, pozostałe dzieci dostały nagrody pocieszenia.

 

 

Źródło: https://www.swietokrzyskie.pro/dzieci-poznawaly-przyrode-ponidzia/?fbclid=IwAR3IUNNnXPkANpNTqe6MLbkJVE3j2aC1g32skz7o-VEBBaPoxtWYHcLhV3kSkip to content