Hodowla traszki grzebieniastej

Hodowla traszki grzebieniastej

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 jest restytucja populacji gatunków objętych ścisłą ochrona gatunkową, w tym m.in. traszki grzebieniastej (Triturus cristatus).

Traszka grzebieniasta to największy i najładniejszy gatunek traszki występujący w Polsce. W okresie godowym u samców, pojawia się charakterystyczny fałd skórny w kształcie grzebienia i temu podobieństwu, gatunek zawdzięcza nazwę. Grzebień pełni dwie funkcje: wabi samicę oraz zwiększa powierzchnię skóry, przez którą zachodzi wymiana gazowa. Po zakończeniu godów, część traszek wychodzi na ląd. Spotkać je wówczas można na łąkach, pastwiskach, a także w lasach, zwłaszcza w łęgowych, wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych.

 Skip to content