Kolejny patrol prewencyjny na terenie projektu

Kolejny patrol prewencyjny na terenie projektu

W dniu 10 listopada 2023 roku miał miejsce patrol prewencyjny na obszarze projektu LIFE. Wzięli w nim udział pracownicy projektu Life4Delta oraz przedstawiciel Koła Łowieckiego im Św. Huberta nr 2 w Pińczowie.
👉Podczas wizji terenowej skontrolowano obszar wzdłuż Smugi Umianowickiej, stawiku zwanego „Koniczynką” oraz powstałego rozlewiska przy tzw. Żółwiej Wyspie.
👉W trakcie spotkania poruszono kwestie kolejnej powierzchni wypasowej oraz obszaru bezpośrednio z nią sąsiadującego i ich wyłączenia z obwodu łowieckiego. Omówiono również problem licznej populacji drapieżników, które potencjalnie mogą zagrozić planowanym do wsiedlenia młodocianym osobnikom żółwia błotnego oraz sposobu jej ograniczenia.


Skip to content