Konferencja śródokresowa projektu LIFE18 NAT/IT/001020 LIFE FORESTALL w Wenecji.

Konferencja śródokresowa projektu LIFE18 NAT/IT/001020 LIFE FORESTALL w Wenecji.

W dniu 23 listopada uczestniczyliśmy w Wenecji w konferencji śródokresowa projektu Restoration of Alluvial Forests and Cladium mariscus habitats in Ramsar and Natura 2000 sites 2019-2023 LIFE18 NAT/IT/001020 LIFE FORESTALL. Beneficjentem koordynującym projekt jest CORILA – stowarzyszenie w którego skład wchodzą: Uniwersytet Ca’ Foscari, Uniwersytet Luav, Uniwersytet Padewski oraz Narodowy Instytut Oceanografii i Geofizyki Doświadczalnej. Głównym celem projektu jest odbudowa i ochrona siedlisk: 7210* Torfowiska nakredowe oraz 91E0* łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe.
W pierwszej części spotkania 20 prelegentów przedstawiło osiągnięty postęp w realizacji projektów oraz ich dotychczasowe rezultaty. Druga część sesji polegała na zaprezentowaniu projektów, które nawiązały współprace z zespołem LIFE FORESTALL polegającą na wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń – LIFE LAGOON REFRESH, LIFE DRYLANDS, LIFE4DELTA_PL, LIFE BRENTA 2030, LIFE PRIMED i LIFE LA VALBONNE.
Podczas konferencji kierownik projektu. – Wojciech Sołtysiak zaprezentował główne cele, założenia i dotychczasowe rezultaty projektu LIFE4DELTA_PL.
Wyjazd zakończył się wymianą doświadczeń dotyczących prowadzenia projektów i realizacji zadań ochrony czynnej, poszerzeniem wiedzy na temat problematyki ochrony przyrody na szczeblu międzynarodowym oraz nawiązaniem kontaktów.


Skip to content