LIFE w Suwałkach

LIFE w Suwałkach

W dniach 21 i 22 listopad 2019r. w Suwałkach przedstawiciele zespołu Life mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z zespołem zarządzającym projektem LIFE17 NAT/PL/000011 pn. „Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” realizowanym przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

Głównym celem spotkania było omówienie metodyki czynnej ochrony płazów oraz żółwia błotnego. Kolejnego dnia zorganizowano spotkanie z dyrekcją Wigierskiego Parku Narodowego , gdzie poruszono kwestie finansowe związane z realizacją projektów LIFE, a także sposoby sprawnego zarządzania w/w projektami.

Wyjazd był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń niezbędnych do realizacji projektu, a także nawiązaniem bliższej współpracy, która zaowocuje w przyszłości.Skip to content