Międzynarodowe warsztaty przyrodnicze po raz kolejny.

Międzynarodowe warsztaty przyrodnicze po raz kolejny.

W siedzibie w Krzyżanowicach Średnich w dniach 4 i 5 października 2021 roku ponownie gościliśmy u siebie nową grupę zagranicznych wolontariuszy z fundacji CampoSfera. Była to młodzież z całego świata m.in. z Pakistanu, Irlandii, Hiszpani, Austrii czy Rumuni. Ich pobyt finansuje komisja europejska z programu Europejski Korpus Solidarności. Jest to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. Ponieważ motywem przewodnim w ich obecności w Polsce była ochrona środowiska i ekologia dlatego zaangażowano ich do pomocy przy projekcie LIFE4DELTA.

Pierwszego dnia 15 osób zostało podzielonych na dwie grupy z których jedna zajęła się sprzątaniem rezerwatów przyrody na obszarze Ponidzia – m.in. Skowronno oraz powierzchni Serpentyny – biorące udział w poprzednim projekcie LIFE13 NATPL000038 „ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” a będące w dalszym ciągu monitorowane w ramach utrzymania efektów – afer-life.  Druga grupa pozyskiwała witki i gałęzie z obszaru delty Nidy potrzebne do budowania gniazd dla bociana białego. Po powrocie do siedziby, krótkim odpoczynku i posiłku wszyscy przystąpili do plecenia w.w. gniazd pod kontrolą pracownika ds. ostoi ptasiej. Efektem ich wysiłków były 4 gniazda bocianie, które zostaną wykorzystane przy budowie platform gniazdowych dla tych ptaków.

Następnego dnia, w związku trwającymi warsztatami edukacyjnymi w ramach projektu,  część grupy zobowiązała się do przeprowadzenia zajęć ekologiczno-sportowych dla dzieci i młodzieży przebywających w tym dniu w siedzibie. Przygotowane gry i zabawy na świeżym powietrzu zostały przyjęte z dużym entuzjazmem wśród uczniów klas 4-8 ze szkoły w Stępocicach. Wśród mnóstwa śmiechu i dobrego humoru przeplatały się także elementy edukacyjne dotyczące znaczenia recyklingu dla przyrody a także bycia ekologicznym na co dzień. Ogólnie panował przyjemny nastrój i dopisywała wspaniała pogoda. Pozostała część wolontariuszy tworzyła film o projekcie Life4Delta widzianym ich oczami. Nagranie zostanie umieszone na stronie internetowej projektu a także na stronach w mediach społecznościowych i będzie promować projekt LIFE17 NATPL000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Film pod tytułem „Visiting the project LIFE4DELTA” stanowić będzie ciekawą i niespotykaną formę popularyzacji projektu i propagowania działań w nim podejmowanych.



Skip to content