Pierwsze odwierty pod montaż piezometru

Pierwsze odwierty pod montaż piezometru

W dniu 13 września 2019r. pomimo przesądnie pechowej daty, odbyło się owocne spotkanie zespołów realizujących program Life4delta. W lesie w Młodzawach zespół złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pracowników Zespołu Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych przystąpił do wykonania pierwszego odwiertu pod montaż piezometru.

Próbny odwiert pomimo zmagań udało się wykonać na tyle sprawnie, że został uznany za stały. Wykonano na nim pierwszy roboczy odczyt, który wykazał, że zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na poziomie 1,32 m pod poziomem terenu. Zainspirowany powodzeniem wykonanej pracy, zespół udał się na obszar Delty Umianowickiej.

Po wyznaczeniu miejsca pod odwiert i naniesieniu jego współrzędnych w pobliżu starorzecza rzeki Nidy przystąpiono do prac wiertniczych. Po mozolnym kręceniu ręcznego świdra, robocza rura perforowana osiągnęła docelowy spąg dając możliwość wykonania pierwszego poglądowego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w ramach projektu na tym terenie. Odnotowano, ku satysfakcji członków zespołu, że zwierciadło układało się na poziomie 1,37m poniżej poziomu terenu.

Prace terenowe zwieńczone zostały debatą na temat kierunku oraz metod dalszych prac. Wymiana spostrzeżeń dotyczących przeprowadzonych odwiertów pozwoli opracować optymalny sposób ich wykonania oraz opracować siatkę punktów charakterystycznych niezbędnych do prowadzenia monitoringu. Zostanie w nich wykonane następnych 38 sztuk. W otworach studni piezometrycznych, po ich wykonaniu w najbliższym czasie zostaną zamontowane elektroniczne rejestratory badające zmiany zwierciadła wody gruntowej na obszarze objętym projektem renaturyzacji Śródlądowej Deldy rzeki Nidy.Skip to content