Piknik ekologiczny „Razem tworzymy EKO Świętokrzyskie”

Piknik ekologiczny „Razem tworzymy EKO Świętokrzyskie”

W dniu 18 września b.r., w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbył się piknik ekologiczny „Razem tworzymy eko-świętokrzyskie”.
Organizatorem wydarzenia był Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W pikniku udział wzięło ponad 300 dzieci z terenu naszego województwa. Pracownicy projektu LIFE4DELTA przygotowali dla uczestników wiele atrakcji na stoiskach przyrodniczych.
Piknik miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w tematyce dotyczącej: racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej, a także ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.


Skip to content