Prace pomiarowe morfologii dna starorzeczy w ramach projektu Life4delta

Prace pomiarowe morfologii dna starorzeczy w ramach projektu Life4delta

Jesteśmy w trakcie prowadzenia prac pomiarowych morfologii dna starorzeczy. Jest to kolejny element przygotowania następnego etapu prac hydrologicznych przywracania starorzeczy do stanu pierwotnego. Celem prac jest określenie niezbędnej do usunięcia odłożonej przez lata warstwy namułu. Efektem końcowym będzie uzyskanie optymalnych warunków bytowania dla fauny i flory starorzeczy.

 Skip to content