Zbadaliśmy ukształtowanie starorzeczy dla oceny stopnia zamulenia

Zbadaliśmy ukształtowanie starorzeczy dla oceny stopnia zamulenia

Najcenniejszym przyrodniczo obszarem systemu hydrologicznego w naszym Projekcie jest Międzyrzecze, czyli duży obszar bagien zawarty w widłach Starej Nidy i głównego koryta Nidy, na który składało się kilka kilkudziesięciohektarowych trwałych rozlewisk, otoczonych roślinnością bagienną. Po przekopaniu rowu z górnej części Starej Nidy i odprowadzeniu całości wody do Smugi, teren ten osuszył się całkowicie i obecnie nie ma tam zabagnień, które istniały tam cn. od 30 lat. Podobny los spotkał Rozlewisko Umianowickie, położone po wschodniej stronie dolnej części biegu Starej Nidy.

Nasz specjalista ds. ochrony wód w miniony wtorek wykonał badanie ukształtowania starorzeczy dla oceny stopnia zamulenia w celu opracowania przekrojów poprzecznych dla planowanych prac konserwacyjnych na obszarze delty Umianowickiej.

W ramach projektu zaplanowano działania polegające na przywróceniu stosunków wodnych sprzed wykonania przekopu, tj. ponownego nawodnienia niżej położonych obszarów wodą z koryta Starej Nidy.Skip to content